Ajuntament de la vila de Planes, Pl. Dalt vila,1 03828 Planes

Et trobes en Inici: Principal / Turisme / Història

HISTÒRIA

La derrota de la sublevació musulmana de 1276-77 comporta l’inici d’una transformació important, consistent en l’assentament de colons que, sens dubte, desplacen a una part important de la població musulmana de la vall de Planes. En juny de 1278 Teresa Gil de Vidaure va establir en un nodrit grup de pobladors cristians que hauran de formar un poble al voltant del castell.

Els altres pobles de la Baronia (Almudaina, Apta, Benialfaquí, Benicapsell, Burbaca, Catamarruc, Llombo i Margarida) seguiran habitats majoritàriament per moriscos fins l’expulsió definitiva l’any 1609. Benicapsell, Llombo, Burbaca i Apta no es tornaran a repoblar. Planes, habitat per cristians vells, no va resultar tan afectat demogràficament per l’expulsió. Posteriorment, el castell i la vila de Planes aniran passant a mans de diverses famílies de la noblesa, no sense problemes ni situacions traumàtiques, especialment en el període comprés entre mitjans del segle XIV i mitjans del XVI. Cal recordar que Planes va pertànyer al senyoriu de Cocentaina fins l’any 1425, quan va passar a ser Baronia.

Entre els senyors i les famílies nobiliàries que posseïren Planes de la Baronia estan la casa de Jérica, que posseeix la vila entre 1276 y 1372, Pere el Cerimoniós i el seu fill Joan I (1377-1426), Francesc Sarçola (1426-1434), els Centelles (1434-1466), els Català (1466-1500).

Els Olzina (1500-1554), Miguel Fenollar (1554), l’administració reial de Felip II (1554-1594), els ducs de Maqueda (1594-1685), els Ponce de León (1685-1769) i el marquesat de Cruïlles (1769-1837). No se sap exactament en quin moment els marquesos de Cruïlles venen les seues possessions particulars de la vila de Planes, una volta que deixen de ser senyors.

Avís legal

La pàgina web de l'Ajuntament de Planes té per objectiu principal donar servici als veïns i veïnes del poble així com a la gent que no residix ací. L'Ajuntament de Planes es reserva l'opció de modificar els continguts de la pàgina i els seus continguts.

A l'accedir a esta Web s'acepta que l'Ajuntament de Planes no serà responsable de conseqüència alguna, danys o perjudicis que es deriven de l'us de la informació de la Web o per l'accés a altres materials en Internet mitjançant les connexions a aquesta pàgina web.

El Copyright del material contingut en esta Web és propietat de l'Ajuntament de Planes. No és permitix distribuïr el material de la pàgina web sense el consentiment previ de l'Ajuntament.

Tancar

Accesibilitat

L'objectiu de l'Ajuntament de Planes és garantir l'accés a la web municipal al màxim nombre de persones. Per tant, aquesta pàgina web anirà desenvolupant-se de tal manera que tothom puga accedir a tota la informació relacionada amb el nostre poble, incloses les persones amb disminucions físiques, psíquiques i sensorials. Aquest portal web éstà programat d'acord amb la normativa del Consorci d'Internet (W3C), seguint els seus (XHTMNL 1.0, CSS2 i CSS3). El codi és vàlid i ha sigut provat amb les últimes versions dels següents navegadors: Internet Explorer, Opera, Firefox, Konqueror, Chrome i Safari

Tancar

web creada per dacator