Ajuntament de la vila de Planes, Pl. Dalt vila,1 03828 Planes

l...........................
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

Et trobes en Inici: Principal / Turisme / Història

HISTÒRIA

Entre els senyors i les famílies nobiliàries que posseïren Planes de la Baronia estan la casa de Jérica, que posseeix la vila entre 1276 y 1372, Pere el Cerimoniós i el seu fill Joan I (1377-1426), Francesc Sarçola (1426-1434), els Centelles (1434-1466), els Català (1466-1500).

Els Olzina (1500-1554), Miguel Fenollar (1554), l’administració reial de Felip II (1554-1594), els ducs de Maqueda (1594-1685), els Ponce de León (1685-1769) i el marquesat de Cruïlles (1769-1837). No se sap exactament en quin moment els marquesos de Cruïlles venen les seues possessions particulars de la vila de Planes, una volta que deixen de ser senyors.

En el volum corresponent (XIII) del diccionari de Madoz, publicat en 1849, encara s’indica que en el castell de Planes “tiene su habitación, trajes y bodegas el marqués de Cruïlles, señor de la población”. El personatge al·ludit déu ser el quart marqués de Cruïlles, Vicente Salvador, mort en 1915.

Avís legal

La pàgina web de l'Ajuntament de Planes té per objectiu principal donar servici als veïns i veïnes del poble així com a la gent que no residix ací. L'Ajuntament de Planes es reserva l'opció de modificar els continguts de la pàgina i els seus continguts.

A l'accedir a esta Web s'acepta que l'Ajuntament de Planes no serà responsable de conseqüència alguna, danys o perjudicis que es deriven de l'us de la informació de la Web o per l'accés a altres materials en Internet mitjançant les connexions a aquesta pàgina web.

El Copyright del material contingut en esta Web és propietat de l'Ajuntament de Planes. No és permitix distribuïr el material de la pàgina web sense el consentiment previ de l'Ajuntament.

Tancar

Accesibilitat

L'objectiu de l'Ajuntament de Planes és garantir l'accés a la web municipal al màxim nombre de persones. Per tant, aquesta pàgina web anirà desenvolupant-se de tal manera que tothom puga accedir a tota la informació relacionada amb el nostre poble, incloses les persones amb disminucions físiques, psíquiques i sensorials. Aquest portal web éstà programat d'acord amb la normativa del Consorci d'Internet (W3C), seguint els seus (XHTMNL 1.0, CSS2 i CSS3). El codi és vàlid i ha sigut provat amb les últimes versions dels següents navegadors: Internet Explorer, Opera, Firefox, Konqueror, Chrome i Safari

Tancar

web creada per dacator