Ajuntament de la vila de Planes, Pl. Dalt vila,1 03828 Planes

  • Css Template Preview

Et trobes en Inici: Principal / Notícies

BO SOCIAL TÈRMIC

Arriba l'ajuda del govern destinada al subministrament de gas anomenat bo social tèrmic.

Consisteix en vals de imports que varien segons el punt d'Espanya on resideixi, el mecanisme és un pagament únic i només per als usuaris que tinguin ja concedit el bo social elèctric, amb aquestes mesures es pretén solucionar la pobresa energètica que hi ha al nostre des de fa anys que va arrossegant la crisi.

La sol·licitud es realitza a través de la comercialitzadora de referència, les úniques que poden atorgar aquest bo social, omplint un formulari en el qual es completa les dades del titular del subministrament.

MÉS INFORMACIÓ:

https://preciogas.com/faq/bono-social-termico

https://tarifaluzhora.es/companias#comercializadoras-referencia

Avís legal

La pàgina web de l'Ajuntament de Planes té per objectiu principal donar servici als veïns i veïnes del poble així com a la gent que no residix ací. L'Ajuntament de Planes es reserva l'opció de modificar els continguts de la pàgina i els seus continguts.

A l'accedir a esta Web s'acepta que l'Ajuntament de Planes no serà responsable de conseqüència alguna, danys o perjudicis que es deriven de l'us de la informació de la Web o per l'accés a altres materials en Internet mitjançant les connexions a aquesta pàgina web.

El Copyright del material contingut en esta Web és propietat de l'Ajuntament de Planes. No és permitix distribuïr el material de la pàgina web sense el consentiment previ de l'Ajuntament.

Tancar

Accesibilitat

L'objectiu de l'Ajuntament de Planes és garantir l'accés a la web municipal al màxim nombre de persones. Per tant, aquesta pàgina web anirà desenvolupant-se de tal manera que tothom puga accedir a tota la informació relacionada amb el nostre poble, incloses les persones amb disminucions físiques, psíquiques i sensorials. Aquest portal web éstà programat d'acord amb la normativa del Consorci d'Internet (W3C), seguint els seus (XHTMNL 1.0, CSS2 i CSS3). El codi és vàlid i ha sigut provat amb les últimes versions dels següents navegadors: Internet Explorer, Opera, Firefox, Konqueror, Chrome i Safari

Tancar

web creada per dacator