Ajuntament de la vila de Planes, Pl. Dalt vila,1 03828 Planes

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

Et trobes en Inici: Principal / Barranc de l'Encantà / Història

HISTÒRIA

El barranc de l’Encantada és un paratge natural amb un curs d’aigua intermitent que es forma en Les Rotges, entre els termes de Planes i de la Vall d’Alcalà per la unió dels barrancs de la Gleda i el de Les Rotges. Després de recorrer 14 kilòmetres pel nord-est del terme municipal de Planes, desemboca en el riu Serpis, declarat Paisatge Protegit des de l’any 2007.

Seguint el curs de la corrent, en el marge dret limita amb la serra d'Albureca, amb unes altituds que oscil,len entre els 500–600 metres en la zona baixa, destacada per la Penya de l'Espill, arribant fins els 765 metres en el Cerrillo. En el marge esquerre cal assenyalar l’Alt de Senabre de 435 metres, fins els 680 metres de la Serra Cantalar i el Tossalet de la Dona. El seu llit varia significativament amb les diferents estacions, sent major en la tardor, l'estació en la que es registren més precipitacions en la zona.

Un passeig al llarg dels 4 kilòmetres del barrac permet gaudir d’un entorn privilegiat on contemplar la riquesa i varietat de les plantes aromàtiques i els arbres característics del clima mediterrani. En estiu, a més, podreu prendre el bany en els diferents tolls que les aigües han anat conformant al llarg del temps.

Vàries troballes realitzades en els anys seixanta del segle XX en el Tossalet de la Dona, dins de la partida de l'Almadec, demostren la presència humana ja en èpoques com el Neolític. Que aquesta presència fou continuada en el barranc ho corroboren també les peces ceràmiques del Bronze que es trobaren en l’anomenada Cova del Barranc de l'Encantada o Cova de les Cabres Blanques.

Però si hi ha alguna cosa que demostra la importància cultural del Barranc de l’Encantada és la existència d’una llegenda, la mateixa que li dóna nom al barranc, i que s’ha transmès oralment des de temps immemorials, amb una primera referència escrita en les: Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia (1797), escrites per Antonio José Cabanilles.

Avís legal

La pàgina web de l'Ajuntament de Planes té per objectiu principal donar servici als veïns i veïnes del poble així com a la gent que no residix ací. L'Ajuntament de Planes es reserva l'opció de modificar els continguts de la pàgina i els seus continguts.

A l'accedir a esta Web s'acepta que l'Ajuntament de Planes no serà responsable de conseqüència alguna, danys o perjudicis que es deriven de l'us de la informació de la Web o per l'accés a altres materials en Internet mitjançant les connexions a aquesta pàgina web.

El Copyright del material contingut en esta Web és propietat de l'Ajuntament de Planes. No és permitix distribuïr el material de la pàgina web sense el consentiment previ de l'Ajuntament.

Tancar

Accesibilitat

L'objectiu de l'Ajuntament de Planes és garantir l'accés a la web municipal al màxim nombre de persones. Per tant, aquesta pàgina web anirà desenvolupant-se de tal manera que tothom puga accedir a tota la informació relacionada amb el nostre poble, incloses les persones amb disminucions físiques, psíquiques i sensorials. Aquest portal web éstà programat d'acord amb la normativa del Consorci d'Internet (W3C), seguint els seus (XHTMNL 1.0, CSS2 i CSS3). El codi és vàlid i ha sigut provat amb les últimes versions dels següents navegadors: Internet Explorer, Opera, Firefox, Konqueror, Chrome i Safari

Tancar

web creada per dacator